top of page

Privacyverklaring (English version coming soon) 

In deze privacyverklaring informeren wij je over de manier waarop Bloesem // Massage for Women met jouw persoonsgegevens omgaat.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Je persoonsgegevens worden verwerkt door: Jori Hemelaar, eigenaar van Bloesem // Massage for Women. Zij is te bereiken via bloesemmassageforwomen@outlook.com of 06-46797310.

Bloesem // Massage for Women respecteert je privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij deelt vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Verkrijgen van persoonsgegevens

Als je informatie opvraagt over een mogelijke behandeling of een behandeling bij ons reserveert geef je ons bepaalde persoonsgegevens.

Dat gebeurt via het formulier op onze website of via een e-mail.

Ook kan het dat we telefonisch of op andere wijze persoonsgegevens van je ontvangen. De persoonsgegevens die we vragen, hebben we nodig om jou op een goede en correcte manier van dienst te zijn.

 

Persoonsgegevens die Bloesem // Massage for Women verzamelt

Bloesem // Massage for Women verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens: Naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.

Bijzondere persoonsgegevens: Medische informatie en gegevens over je gezondheid.

Waarop is de verwerking gebaseerd?

Je persoonsgegevens worden verwerkt zodat wij je vragen kunnen beantwoorden, je op een passende manier kunnen behandelen en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen richting de belastingdienst (denk aan facturen bewaren).

Verstrekking aan derden

Jouw persoonsgegevens kunnen in beperkte mate worden verstrekt aan derden. Denk daarbij aan een boekhouder of iemand die samen met ons een behandeling of workshop verzorgt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens alleen verwerken voor de eerdergenoemde doeleinden. Je persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel. Wij zullen je gegevens nooit aan derden verstrekken voor commerciële doelen. Jouw medische gegevens zullen nooit worden doorgegeven zonder jouw specifieke en exclusieve toestemming.

 

Doorgifte van je gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Je gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese wet- en regelgeving rondom privacy.

 

Bewaartermijn

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn voor de genoemde doeleinden.

Bij bepaalde gegevens moeten we ons houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en de bewaarplicht voor medische gegevens.

 

Hoe wij je gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van je persoonsgegevens. We gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens.

 

Jouw rechten

Je hebt het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je ons vragen om je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kun je ons vragen om een overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je mailen naar: bloesemmassageforwomen@outlook.com

 

Klacht

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, dan nodigen wij je van harte uit dit aan ons te laten weten. Mocht je er met ons niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

bottom of page